ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជូន ឯកឧ ត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជូន ឯកឧ ត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ ជូន ឯកឧ ត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នៅវិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ។ 

សូមចុចលើតំណដើម្បីទស្សនាវីដេអូឃ្លីប