សូមអរបរសាទរជ័យលាភី “ពានរង្វាន់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម”

សូមអរបរសាទរជ័យលាភី “ពានរង្វាន់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម”

✅ ពានរង្វាន់យុវជន (YOUTH CATEGORY)

Pheaktra Pen

✅ ពានរង្វាន់ផលិតកម្មមិនមែនវាយនភណ្ឌ (NON-GARMENT PRODUCTION CATEGORY)

Corporate: Cambodia Standard Development and Supply

SME: Seekers Independent Spirits

✅ ពានរង្វាន់បរិស្ថាន (ENVIRONMENT CATEGORY)

Corporate: Six Senses Krabey Island

SME: HUSK Ventures

✅ ពានរង្វាន់សង្គម និងសហគមន៍ (SOCIAL AND COMMUNITY CATEGORY)

Corporate: Heineken

SME: Java Creative Café

“ពានរង្វាន់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម” ត្រូវបានសហការរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប និងសហគ្រិនខ្មែរ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងគោលដៅលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មឱ្យទទួលយកការអនុវត្តប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍបៃតង និងធ្វើឱ្យសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើង។

ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ១២០នាក់ ដែលជាអ្នកឈានមុខ និងយល់ពីសក្តានុពល និងសារៈសំខាន់នៃទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម។

The CSR Cross-Sectoral Awards, co-organized by EuroCham Cambodia and Khmer Enterprise on October 17, 2023, aimed to encourage businesses to adopt responsible practices and contribute to green development and the betterment of society.

The event was presided over by H.E. Hem Vanndy, Minister of Industry, Science, Technology & Innovation, and brought together about 120 representatives of like-minded champions who understand the potential and importance of CSR.