ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានទទួលជួបឯកឧត្តម Valentino VALENTINI អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសហគ្រាស និងផលិតនៅប្រទេសអ៉ីតាលី នាថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួង

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានទទួលជួបឯកឧត្តម Valentino VALENTINI អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសហគ្រាស និងផលិតនៅប្រទេសអ៉ីតាលី នាថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួង

ឯកឧត្តម ហែម វណ្ណឌី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានទទួលជួបឯកឧត្តម Valentino VALENTINI អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសហគ្រាស និងផលិតនៅប្រទេសអ៉ីតាលី នាថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួង។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងអ៉ីតាលី ជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងវិនិយោគ។

H.E. Hem Vanndy, Minister of Industry, Science, Technology & Innovation, received Vice Minister of Enterprises and Made in Italy, H.E. Valentino VALENTINI, on October 05, 2023 during a courtesy call at the Ministry. The meeting discussed potential collaboration to strengthen bilateral relations and cooperation between Cambodia and Italy, especially in the fields of industry and investment.

​​​​​​​