ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងនឹងរៀបចំ ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងនឹងរៀបចំ ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងនឹងរៀបចំ ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២ (Cambodia Tech Expo 2022: CTX 2022) ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ (Venue 1) និង Factory Phnom Penh (Venue 2)។ ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ២០២២ ជាកម្មវិធីដ៏ធំមួយដែលរៀបចំឡើងអមជាមួយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ និងជាកម្មវិធីឈានមុខគេប្រចាំឆ្នាំលើកទី១ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតានដានបណ្តាញសង្គមរបស់កម្មវិធីភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម៖

Facebook Page: https://web.facebook.com/cambodiatechexpo

Instagram: https://www.instagram.com/cambodiatechexpo

Telegram Channel: https://t.me/cambodiatechexpo

YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCS1bGN882amxiIDxginl4ZA