ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចពិភាក្សា “គម្រោងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទឹកស្អាតទីបជុំជន”

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចពិភាក្សា “គម្រោងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទឹកស្អាតទីបជុំជន”

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចពិភាក្សា “គម្រោងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទឹកស្អាតទីបជុំជន”

នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្ដីការក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មានប្រារព្ធពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពី គម្រោងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យទឹកស្អាតទីប្រជុំជន ក្រោមអធិបតីភាព ឯ.ឧ អ៊ុំ សុថា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និង លោកស្រី KAMEI Haruko ប្រធានតំណាងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) ប្រចាំនៅកម្ពុជា។