សិក្ខាសាលារៀបចំដោយមជ្ឍមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ

សិក្ខាសាលារៀបចំដោយមជ្ឍមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ

ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ មន្ត្រីពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋានបាន និងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង ជូនមន្ត្រី និងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។

 

ខាងក្រោម ជាឈ្មោះ និងតំណរទៅសិក្ខាសាលាដែលសិក្ខាសាលារបស់មជ្ឍមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិបាននិងកំពុងរៀបចំ៖

-សិក្ខាសាលាស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កុងទ័រចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សូមចុចលើតំណរដើម្បីទទួលបានឯកសារ