ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអ្នក

ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអ្នក

ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការបញ្ចេញគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអ្នក? បង្ហាញគំនិតនវានុវត្តន៍របស់លោកអ្នកតាមរយៈការចូលរួមក្នុងគម្រោង i-Stories
ពួកយើងកំពុងស្វែងរកសហគ្រិនដែលមកពីខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យដែលមានសក្តានុពលនវានុវត្តន៍ និងថាមពលក្នុងការចូលរួម និងផ្លាស់ប្តូរក្នុងបរិបទថ្មី។ បេក្ខជនជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់នវានុវត្តន៍លើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។កុំអោយឱកាសល្អនេះកន្លងផុតទៅ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីអោយគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអ្នកក្លាយជាការពិត។
ដាក់ពាក្យចូលរួមតាមតំណរភ្ជាប់ ឬស្កេន QRកូដ ក្នុងរូបភាពខាងលើ អោយបានមុនថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ពាក្យចូលរួម៖ https://forms.gle/SprTK5VXDoMWg2pYA

Are you ready to tell your innovation story?

Unveil innovation through storytelling with i-Stories

We seek innovative Cambodian enterprises from Siem Reap, Battambang, and Banteay Mean Chey with innovation potential and the power to participate in the New Normal.
The winners will get many grand prizes to innovate their enterprise's growth.

Don't miss out – apply now and let your story of transformation unfold.

Link to registration form: https://forms.gle/SprTK5VXDoMWg2pYA

Deadline: 08 September 2023